SOME SAMPLES OF MEDIEVAL LATIN. ALIQUOT SPECIMINA LATINITATIS MEDIAEVALIS QUELQUES EXEMPLES DU LATIN MÉDIEVAL TEXTOS EXEMPLIFICATIVOS EM LATIM MEDIEVAL

PROF. DR.DARCY CARVALHO. FEAUSP. SÃO PAULO. BRAZIL 2019. STUDIES IN MEDIEVAL AND MODERN LATIN

LINGUAM LATINAM UT LINGUA INTERNATIONALIS AUXILIARIS PROPONEMUS: Ad hoc proposito assiduum commercium cum autoribus mediaevalibus necessarium est. Plurimi coetus clarissimorum virorum, saeculo decurso, congregati sunt ad considerandum viabilitatem huius propositionis. Cito:Dissertationis doctoris Bayet summa: Nuper, ineunte mense septembri, Avenione Conventus linguae Latinae fovendae, edocendae, renovandae est congregatus. Dissertationes, relationes, vota quae in illo clarissimorum virorum coetu prolata sunt ac disceptata magni cum sint momenti —benigne annuente Moderatore Johanne Capelle — sociis Palaestrae Latinae ultro libenterque legenda proponimus. Praecipuae igitur dissertationes et relationes — quae tunc sermone latino scriptae sunt aut summatim latine contractae — in sequentibus fasciculis prodibunt. Ex proposito fit necessitas : Joannes Bayet , Sorbonensis Universitatis professor praeclarus, consilium seu propositum Avenionensis Conventus in sessione augurali his verbis exprimebat de Grammatica Linguae Latinae Simplicissimae « Volumus enim efficere ut omnium gentium studiosi, cum humaniorum litterarum tum naturalium mathematicarumve scientiarum participes, una lingua utentes, inventa sua inter se communicare et in compendium redigere possint. Ad quod Latina lingua, ut antiqua, solida, firmiter constituta, rerum temporumque justa conciliatrix, multis partibus aptissima apparet, ita difficilis usu videtur propter grammaticae curiosas,ut dicunt, implicationes. At exclusa grammatica non imaginamur quicquid sine dubitatione quadam vel enuntiari vel intellegi posse. Quo fit ut debeam quandam Latinae grammaticae formam vobis demonstrare quae simul ab antiquae linguae consuetudine non abhorreat et animos eorum non frangat qui veritatem eloquii potius quam elegantiam persequi debeant. Hoc proposito fine, nominum genera tempora modique accurate ediscenda sunt. Quod autem ad constructionem pertinet, ratione et via utendum est ut quam expeditissime quidvis pure eloqui possis, simpliciorem si necesse sit, enuntiationem adhibens, dummodo idem valeat. Praeverbiorum enim usus aut adverbiorum, appositio ipsa vel asyndeton saepissime eadem possunt quae exquisiti concinnae orationis circuitus servandae sunt autem commoditates ablativi absoluti et infinitorum et fortasse ipsius gerundii ; opere etiam pretium faciendum est, sed nimia exclusa religione, constructionum per conjunctiones, adverbia, pronomina, quibus sensus principalis distinguitur aut expletur ; earum maxime quibus similitudines et condiciones significantur. Sed sacra, ut ita dicam, mysteria obliquae orationis et consuetudinis temporum, quidni differantur? — At et prima et ultima sit cura verborum ordinem vere Latinum religiose retinere. Sic persuasum habeo nos Latinae linguae quam dicunt syntaxin in paucas paginas redigere posse, seu ut eae solae bene memoria teneantur, seu ut, ad quemvis grammaticae libellum adjunctae, quasi summarium constituant notionum quibus necesse sit utantur omnes qui Latine inter se communicare velint ». Johannes Bayet, Professor Doctor. Apud Palestra Latina. Anno. XXVI (Fase. IV) N. 156. M. Decembri A. MCMLVI. Ipso loco legite: 1 Jimenez Delgado: Lingua Latina iterum Universalis deveniat oportet; 2 J. Bayet, De Grammatica; 3  A. Guercio, Qua de causa restituere inter nationes oporteat linguae Latinae usum, et quomodo autem Latinitas habitus et voces induere possit recentiores aetatis; 3  P. J. Enk, Quae causa est, cur scientia linguae Latinae nostris temporibus vulgo tantopere imminuta sit quibusque modis augescere possit; 4 R. Avallone, Latinam linguam in syntaxi, in stilo, in lexico renovemus. Invenite omnia infra in Archivo. Ibi quoque invenite: 5 l. M. Sansecundo, De poesi ac poetis quid protulerint rhetores antiqui; 6 J. Sidera, Conventus linguae Latinae «Viventi» reddendae Avenione coactus; 7  J. M. Mir, Nova et vetera vocabula: Oculus , Ocularia, Microscopium.[...] Bibliographia. 

Audite et videte

Luigi Miraglia De causis corruptæ institutionis Latinæ

https://www.youtube.com/watch?v=_OyhWKTmJBo


DU CANGE, CHARLES DU FRESNE: GLOSSARIUM AD SCRIPTORES MEDIAE ET INFIMAE LATINITATIS. - FRANKFURT <MAIN>, 1710.

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html

Einführung. Introduction. This dictionary documents the development of the Latin lexicon in contact with the 'barbarian' languages of late antiquity and the Middle Ages. This substantially increases the scope of the vocabulary contained in the THESAURUS ERUDITIONIS. In addition to Late and Middle Latin expressions of DuCange recorded numerous words of the vernacular languages. It is also a rich source of factual information of all kinds, as the above title is rightly emphasized.The common divorce of 'Mittellatein' and 'Neo-Latin' makes it easy to forget that the 'impure' Latinity, which humanism rejected, nevertheless did not get out of sight. The continuity of the church, university, political and juridical bodies, if not the syntax and the graphics, at least in part obtained the vocabulary of the so-called 'barbarian' Latin so called humanist. In addition, it was necessary to scientifically secure the understanding of Latin documents of the Middle Ages, which were historically significant and often still legally or religiously binding. Thus, the humanist scholars of the post-antique Latin lexic did not pay little attention.D. G. Morhof (1639-1691) illustrates this with the example of feudal law, whose technical terms can not be understood without special study. He names the scholarly works of the seventeenth century that deal with this special language, and sees in the glossary of DuCange their summary and coronation: Ceterum ad Juris Feudalis intelligentiam pleniorem novâ quasi linguâ opus est. Nam Autores mediae aetatis, de quorum fontibus petenda sunt illa Jura Exotica, suos quosdam terminos habent, quos nemo intelligit, nisi qui lectioni Librorum istorum est assuetus. Glossary Barbararum Vocum, quas collegerunt Frid. Lindebrogius [Friedrich Lindenbrog; 1573-1648], Henr. Spelmannus [Henry Spelman; 1564-1641] in Archaeologia sua, Gothofredus Wendelinus [Gottfried Wendelin: Leges Salicae illustratae. Antwerp 1649] in Glossario Vocum Legis Salicae, Gerh. Joh. Vossius [1577-1649] in Glossematis suis, et qui instar omnium est, Carolus du Fresne [DuCange] in Glossario Scriptorum mediae et infimae aetatis, quasi quasi Oceanus est omnium illorum Glossariorum minorum and particularium. "(DG Morhof: Polyhistor , ND 1966, ed. Lübeck 1747, Vol. 2, p. 590 [= Polyhistor Practicus Lib. VI. Sect. VII. § 16])There were several reasons for the choice of the edition of Frankfurt am Main in 1710: it is not inconsiderably increased compared to the first edition (Paris 1678) and its Frankfurt reprint of 1681; it has not yet been reprinted or digitally reproduced; it is easier to cope with than the following, enormously increased expenditure, starting with the edition edited by the Maurinians, Paris 1733-1736; and, most importantly, in the perspective of CAMENA and TERMINI, it represents the state of knowledge of the epoch that is central to our projects. The DuCange from 1710 is suitable to represent in our offer numerous lexicological works of the 17th century.

Glossarium Ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis : in quo Latina Vocabula novatae Significationis, aut Usus rarioris, Barbara et Exotica explicantur, eorum Notiones et Originationes reteguntur : Complures aevi medii Ritus et Mores, Legum, Consuetudinum municipalium, et Jurisprudentiae recentioris Formulae, et obsoletae voces;Utriusque Ordinis, Ecclesiastici et Laici, Dignitates et Officia, et quamplurima alia illustrantur. E libris editis, ineditis, aliisque monumentis cum publicis, tum privatis. Accedit Dissertatiode Imperatorum Constantinopolitanorum numismatibus. Ed. Novissima Insigniter Aucta. Francofurti ad Moenum : Ex Officina Zunneriana, apud Johannem Adamum Jungium.

 - T. 1: [A -C]. 1710. -[8]Bl., 88 S., Sp. 91-186, 1462 Sp. - T. 2, P. 1: D - [H]. - 1710.- [1] Bl., 926 Sp. -T. 2, P. 2: I -[N]. - 1710. - [1] Bl., 870 Sp.- T. 3: O [- Z]. - 1710. - [1] Bl., Sp. 5-1736, [2], XI Bl., 91 S.: Ill.  INDEX

Indices ad Glossarium 

I. Excursus circa rerum origines, ritus obsoletos, moresque priscos, atque alia peculiari observatione digna, quae fusiori interdum parergo in hoc Glossario pertractantur.

II. Excursus circa res Francicas, seu quae ad pleniorem Historiae Francicae cognitionem et kritike/n spectant.  III. Aedes publicae, privatae; Aedium partes.  IV. Aedes sacrae, Monasticae, earum partes; Officinae Monasticae, etc.

V. Affinitates, Cognationes. VI. Agrimensoria, Agrorum modi, Urbes, Oppida, Castra, Villae, Fluvii, Lacus,Campi,etc.

VII. Arbores, Stirpes, Herbae,Silvae, Res Forestaria.  VIII. Architectonica, seu quae ad Architecturam pertinent.  IX. Artes, Artifices,Negotiationes, Professiones.

X. Animalia, Quadrupedes, Aves.  XI. Chronologica, et quae ad tempora pertinent.  XII. Cibi, Res Annonaria,Cibaria, Potoria.  XIII. Colores, et quae adcolores spectant.  XIV. Corpus, Corporis humani,et animalium partes.

XV. Dignitates, Civiles,Palatinae, Militares, Honores, Officia, etc.  XVI. Dignitates Ecclesiasticae, Monastica officia, munia, etc.  XVII. Festa Christianorum,Gentilium.

XVIII. Geographica, seu quae ad Geographiam spectant.  XIX. Haeretici, Pagani, Gentiles, etc.  XX. Libri Ecclesiastici,Profani; Epistolae Ecclesiasticae, Civiles; Chartae,Diplomata, Res Libraria.

XXI. Liturgica, seu quae ad Sacramenta et Ecclesiastica officia et Christianam Religionem spectant.

XXII. Ludi, Ludicra, et quae eius modi spectant.  XXIII. Magica, seu quae adMagiam, Sortes, Auguria, Superstitiones et eius modi spectant. 

XXIV. Medica, Mulomedica, Chirurgica, Morbi, Aegritudines, et cetera, quae ad rem Medicam pertinent.  XXV. Mensurae Aridorum, Liquidorum, Pannorum, Pondera, etc.

XXVI. Metalla, Res Metallaria.XXVII. Militaria, seu vocabula, ad rem Militarem spectantia.

XXVIII. Ministeria sacra,Vasa, Ornamenta Ecclesiastica.  XXIX. Monastica, seu vocabula ad rem Monasticam spectantia, Ordines Monastici, Militares.

XXX. Monetae, Res Monetaria.  XXXI. Mores, seu vocabula, quae ad mores hominum spectant.  XXXII. Mulctae Judiciariae. 

XXXIII. Musica, Musica instrumenta, Cantus Ecclesiasticus.

XXXIV. Navalia, Res Navalis, Navicularia.  XXXV. Pisces, Piscatura. 

XXXVI. Poenae, Supplicia,Tormenta, et quae eiusmodi spectant.  XXXVII. Purgationes canonicae, vulgares, Sacramenta, Juramenta, etc.

XXXVIII. Status et Conditiones hominum.  XXXIX. Supellex Domestica, Rustica.  XL. Tituli Honorarii, Compellatorii. 

XLI. Tributa, Vectigalia, Praestationes, Exactiones, Operae, Servitia, etc.XLII. Venatica, seu quaeVenationem et Aucupium spectant. 

XLIII. Vestes Ecclesiasticae, Laicae : Res Vestiaria .XLIV. Vocabula Anglo-Saxonica, vel quae linguae Anglo-Saxonicae originem suam debent.  XLV. Vocabula forensia, seu Fori ac Jurisprudentiae mediae aetatis; sed et hodiernae.

XLVI. Vocabula Gallica seu Francica, pleraque obsoleta ac antiquata : quaedam etiam ex iis, quae adhuc sunt in usu, quorum origines et notiones reteguntur,aut quae obiter ex veteribus eiusdem língua e Scriptoribus laudantur et illustrantur.

XLVII. Vocabula Graeca notionis insolentis, aut Graeco-barbara, quae interdum laudantur et illustrantur. 

XLVIII. Accedit novus vocum Gallicarum, in utroque, Latino potissimum, Glossario expositarum, luculentus ac copiosissimus Index.

Etymologicon Vocabulorum Linguae Gallicae, Quorum Origines Pluribus reteguntur et illustrantur, in utroque, Latino potissimum, Glossario, locis indicatis.

De Imperatorum Constantinopolitanorum Numismatibus Dissertatio.

Du Cange, Charles du Fresne: Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis. Frankfurt am Main, 1710.

https://www2.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html

[12/01/2019 23:29:51]

Ċ
Darcy Carvalho,
6 de jan de 2019 01:06
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 02:46
Ċ
Darcy Carvalho,
12 de jan de 2019 06:50
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 01:22
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 02:10
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 01:02
Ċ
Darcy Carvalho,
7 de jan de 2019 07:00
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 01:58
Ċ
Darcy Carvalho,
8 de jan de 2019 05:06
Ċ
Darcy Carvalho,
7 de jan de 2019 14:02
Ċ
Darcy Carvalho,
18 de jan de 2019 10:03
Ċ
Darcy Carvalho,
14 de jan de 2019 11:17
Ċ
Darcy Carvalho,
7 de jan de 2019 06:58
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:05
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:04
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 03:05
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 00:43
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:10
Ċ
Darcy Carvalho,
12 de jan de 2019 00:50
Ċ
Darcy Carvalho,
12 de jan de 2019 00:08
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 23:48
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 15:12
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:12
Ċ
Darcy Carvalho,
9 de jan de 2019 10:29
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 00:50
Ċ
Darcy Carvalho,
5 de jan de 2019 08:04
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:17
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:17
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 02:06
Ċ
Darcy Carvalho,
5 de jan de 2019 15:19
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:59
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 15:22
Ċ
Darcy Carvalho,
10 de jan de 2019 16:03
Ċ
Darcy Carvalho,
12 de jan de 2019 01:22
Ċ
Darcy Carvalho,
5 de jan de 2019 10:49
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 12:47
Ċ
Darcy Carvalho,
14 de jan de 2019 11:04
Ċ
Darcy Carvalho,
5 de jan de 2019 07:54
Ċ
Darcy Carvalho,
11 de jan de 2019 15:22
Comments